لنور
لنور

لنور

لاکچریوس (مجلل)
عطری خوش بو که حس انسان را بر می انگیزد
 • خلاقیت
 • طراحی
 • عملکرد
 • بسته بندی
 • سودمند بودن
 • میانگین
لنور

لنور

لاکچریوس (مجلل)
عطری خوش بو که حس انسان را بر می انگیزد
Lenor  Lenor  Lenor  
ایا می خواهید فریبنده باشید؟ پس شما نمی توانید از این نرم کننده ها بگذرید. هر بو دارای قدرت نرم کنند

گل نیلوفر آبی و الماس

گل مجلل نیلوفر ابی و الماس شما را با کوچکترین تماسی می فریبد. درای بوی خوشی است که حسگر های شما را نوازش میکند.

دسته گل های دُر کوهی بنفش

گل در کوهی بنفش شمار را با بوی خوش و دلپذیرش به دام میکشد. آیا شما شیفته نرمی فریبنده و راز امیز ان می شوید؟

ثعلب طلایی

دارای بویی به مانند وانیل می باشد و و روح شما را با رایحه اش نوازش میکند.

لعل یاسمن

با بوی شاداب و دیوانه کننده اش شما را فریب خواهد داد.  حسی پر زرق و برق را به شما القا می کند و به زندگی تان امگیزه می بخشد. پخش پذیری سلسله ای ان بر روی لباس باعث ساتع شدن بوی مجلل و خوش از شما می شود و با یکبار شستن لباس هم شاید بوی ان نرود.

گل مروارید و ماه

حس خود را با رایحه جادویی و رمزآلود این گل ها زنده کنید.

زبرجد هندی و ماگنولیا

این گل ها دارای حس ارامش و لطافت می باشند.

Lenor

Lenor

Lenor

Phil McTaggart
 • 5
 • 6
 • 5
 • 6
 • 6
 • 5.60

Gaston Garrido
 • 7
 • 6
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6.60

Elvin Eldarov
 • 6
 • 7
 • 7
 • 8
 • 8
 • 7.20

Faruk Ileri
 • 5
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 5.00

Darren Williams
 • 4
 • 5
 • 5
 • 7
 • 5
 • 5.20

Lenor
مردم
 • 0.00